Willibrordschool - vakleerkracht bewegingsonderwijs